Faktoring Maliyetleri

Faktoring sözleşmesi ile ticari işletmelere sunulan finansal hizmetler karşılığında işletme iki tip maliyetle karşılaşacaktır.
1. Faktoring Komisyonu
Kredibilite araştırması, üstlenilen risk, alacak hesaplarının tutulması ve tahsilatı gibi sunulan faktoring hizmetleri karşılığında satıcının temlik etmiş olduğu alacaklar üzerinden alınan komisyondur.
2. Faktoring Ücreti
Finansman kullandırılması halinde alınan ücrettir.
Faktoring ücret ve komisyonu BSMV’ye tabidir.


web tasarım google seo