Gerekli Belgeler

İLK BAŞVURUDA GEREKLİ BELGELER
Tüzel Kişiler

• Son üç yıl bilanço ve gelir tablosu, son ara dönem bilanço gelir tablosu ve detay mizan

• Ticaret Sicil Gazeteleri (Kuruluş, Sermaye , Statü değişiklikleri ve imza sirkülerinin dayanağını teşkil eden tüm gazeteler)

• Anonim şirket ise Hazirun Cetveli

• Faaliyet Belgesi

• Vergi Levhası

• İmza Sirküleri

• % 25’ten fazla hisseye sahip ortakların ve kefalet imzası alınan kişilerin kimlik fotokopileri

• % 25’ten fazla hisseye sahip tüzel kişi ortaklar için Ticaret Sicil Gazeteleri, Faaliyet Belgesi ve Vergi Levhası

• Firmanın ve ortakların mal varlığı dökümü

• Vekil varsa; faktöring şirketlerinde borçlandırma yetkisi içeren vekaletname, vekilin imza beyannamesi ve kimlik fotokopisi

• Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun Çerçevesinde alınan Muvafaktname

Şahıs Firmaları

• Son üç yılın bilanço ve gelir tablosu veya işletme hesap özeti, son ara dönem mizan

• Ticaret siciline kayıtlı ise, kuruluş ve tüm değişiklikleri içeren Ticaret Sicil Gazeteleri

• Vergi Levhası

• Kimlik fotokopisi , ikametgah belgesi veya ikametgah adresini içeren son 3 aya ait elektrik,su,telefon,doğalgaz faturası

• Vekil varsa; faktoring şirketlerinde borçlandırma yetkisi içeren vekaletname, vekilin imza beyannamesi ve kimlik fotokopisi
İŞLEM İÇİN GEREKLİ BELGELER
• İşlem Faturası

• Faturaya ilişkin kıymetli evrak

• Alacak Temlik Bildirimi-Kambiyo Senedi Tevdi-Ön Ödeme Talep Formu (PDF)

• Ödeme Talimatı


web tasarım google seo